2019

Intencje 29.12.2019

Poniedziałek 30.12.2019

7.00      1. Za + Waldemara Palowskiego w 19 rocznicę śmierci.
             2. Za + męża i ojca Joachima Matyszok, ++ z rodziny.
18.00    Za + Andrzeja Człapa (od uczestników pogrzebu).

Intencje 22.12.2019

Poniedziałek 23.12.2019

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
             1. Za + Małgorzatę Rodzeń (od uczestników pogrzebu).
             2. Intencja wolna
18.00    Roraty dla dzieci ? Zakończenie rorat
             Za + Martę i Konstantego Duda, ++ z pokrewieństwa, dusze czyścowe.

Intencje 16.12.2019

Poniedziałek 16.12.2019

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży
Za + męża i ojca Leona Kotula, syna Herberta, teściów, rodziców, 3 braci, 2 siostry, szwagrów, bratowe, ++ z rodziny Czech, Barbarę Firlus, Marię Kaleja, Reinholda Kesler.
17.15    Różaniec Wspólnoty Czcicieli Ducha Świętego: o właściwie przygotowanie się nas samych i naszych rodzin do obchodu narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa.
18.00    Roraty dla dzieci
            1. Za + Małgorzatę Rodzeń o spokój duszy i radość życia wiecznego. (od dyrektorów przedszkoli publicznych)
            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Stefanii Piechota z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Intencje 9.12.2019

Poniedziałek 9.12.2019 

06.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży.
             Za + rodziców Anielę i Wiktora Cygan, ++ Marię i Konstantyna, + Marię Siedlecką i ++ z pokrewieństwa.
18.00    Roraty dla dzieci
            1. W intencji Agaty z okazji 30. urodzin.
            2. Za ++ rodziców Teresę i Pawła Gondro, ++ Teresę i Norberta Poliwoda.

Intencje 02.12.2019

Poniedziałek 02.12.2019

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży
           Za + Marię Zuzannę Matejka (od uczestników pogrzebu)
18.00  Roraty dla dzieci
           1. Za + mamę Gertrudę Kurc, dziadków Warzecha i Kurc, Sabinę Kurc, dusze czyśćcowe oraz  o zdrowie dla męża Alojzego.
            2. Za + Lucjana Kornek w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.