Intencje 26.10.2020

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020

7.00    Za ++ rodziców Alfonsa i Waleskę Labisz, ++ z pokrewieństwa i dusze czyścowe.
18.00  1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie Zyla, w intencji dzieci z rodzinami oraz za dobrodziejów.
            2. Za ++ męża i ojca Alojzego Staisz, ++ rodziców z obu stron, + brata Izydora
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i adoracja do 19.30 

WTOREK 27.10.2020

7.00    Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny Hanusik oraz w intencji dzieci z rodzinami
18.00  Za + ojca Józefa Sorowka (od syna Marcina z rodziną)
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i adoracja do 19.30

ŚRODA 28.10.2020 ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

7.00    Za + Wernera Kurc (od uczestników pogrzebu)
18.00  . 1. W intencji Małgosi z okazji 10 rocznicy urodzin prosząc o Boże Błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża, oraz za + Wojciecha Pelczarskiego w 5 rocz. śmierci                                               2. Za + siostrę Brygidę Kochanek
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i adoracja do 19.30

CZWARTEK 29.10.2020

7.00    Za + Hildegardę w rocz. śmierci i za + Klarę i ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie z okazji rocznicy urodzin Katarzyny i jej córki Marty oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny.
           Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i adoracja do 19.30

PIĄTEK 30.10.2020

7.00    Za + Marię Kurc (od uczestników pogrzebu)
18.00  W intencji Juliana z okazji 1 rocznicy urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i wszelkie dobro.
            Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30

SOBOTA 31.10.2020

8.00    Za ++ rodziców Anielę i Wiktora Cygan, + Marię Siedlecką, ++ Marię i Konstantego, ++ z pokrewieństwa.
17.00  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Dawida Sdzuj z okazji 18 rocznicy urodzin.
            Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i adoracja do 18.30

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 01.11.2020

7.00    Za ++ rodziców Martę i Czesława, siostry Anielę i Hildegardę, pokrewieństwo.
9.00    Za + żonę Rozwitę Rałowiec, ojca Jana, teściów Gertrudę i Brunona Kornek, dziadków Annę i Franciszka oraz Katarzynę i Tadeusza.
10.30  Za + Andrzeja Człapa w 1 rocznicę śmierci.
12.00  Za + syna Sebastiana
Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku nabożeństw na naszych cmenatrzach. Zapraszamy na nabożeństwo w kościele o godz. 16.00
16.00  Nabożeństwo za zmarłych i różaniec
17.00  
W intencji żyjących i zmarłych parafian
 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.