2021

Intencja 27.12.2021

Poniedziałek 27.12.2021 święto św. Jana, Ap. i Ewangelisty

Poświęcenie wina
7.00    Za + Hildegardę Langosz (od uczestników pogrzebu).
18.00  Za + szwagra Rudolfa o łaskę nieba.

Intencje 20.12.2021

Poniedziałek 20.12.2021 – Kluczu Dawida!

6.30     Roraty dla dorosłych i młodzieży. Za + Jadwigę Matyszok, + ojca Jerzego.
17.15   Różaniec wspólnoty Ducha Świętego: W intencji obrońców granic Polski i wszystkich, którzy modlą się o pokój na świecie
18.00   Roraty. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Krystyny z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.
Okazja do spowiedzi: 6.30–7.00; 17.00–20.00.

Intencje 13.12.2021

Poniedziałek 13.12.2021 św. Łucji, dziewicy i męczennicy

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży. Za + Waldemara Jambor (od uczestników pogrzebu)
17.15  Różaniec Wspólnoty Ducha Świętego Ogniska Pokutne
18.00  Roraty. Z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o łaski Ducha Świętego dla Anny Wiśnik.

Intencje 6.12.2021

Poniedziałek 6.12.2021 św. Mikołaja, biskupa

6.30    Roraty dla dorosłych i młodzieży. Za + Hildegardę Langosz (od uczestników pogrzebu).
18.00  Roraty. Za + męża i ojca Joachima Fich w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron.

Intencje 28.11.2021

Poniedziałek 29.11.2021

06.30  Roraty dla dorosłych i młodzieży Za + mamę Marię Sorowka w 1 rocznicę śmierci, + ojca Jerzego, ++ z rodziny Sorowka, Mróz.
18.00  Roraty Za ++ rodziców Stefana i Marię Jonczyk, Piotra i Helenę Zyla, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 Parafia WNMP Opole-Gosławice - ŁW
Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.