Ogłoszenia

Ogłoszenia 10.04.2023

1.      Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania Zmartwychwstania Pana Jezusa we wspólnocie parafialnej. Dziękujemy za liczny udział w liturgii Triduum Paschalnego, a także za liczne skorzystanie z sakramentu pokuty i przystąpienie do Komunii św.
2.      Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się bezpośrednio w przygotowanie do uroczystości wielkanocnych: całej służbie liturgicznej (ministrantom i lektorom, szafarzom, Dzieciom Maryi, naszym kościelnym, chórzystom, organiście, instrumentalistom, wszystkim lektorom czytającym Słowo Boże, panom, którzy zgodzili się na obmycie nóg, panom niosącym baldachim i symbole, osobom zaangażowanym w sprzątanie kościoła i jego dekorację). Za te wszystkie zaangażowania serdeczne Bóg zapłać.
3.      Świętowanie Wielkanocy Kościół rozciąga na cały tydzień Oktawy. Jeśli to tylko możliwe, zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w ciągu tygodnia, do przystąpienia do Komunii św.
4.      W piątek oktawy wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5.      Dziękujemy za wszystkie ofiary składane w ubiegłym tygodniu. Z niedzieli Palmowej: 5096 PLN i 2 euro. Dziękujemy również za wszystkie wpłaty na konto parafialne i przez ofiaromat: 670 PLN i 40 Euro. Ofiara na pomoc dla Ukrainy: 690 PLN (skarbona). Dziś kolekta na potrzeby parafialne i zbiórka do skarbonki na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kwoty ofiar zebranych w czasie świąt podamy w przyszłym tygodniu.
6.      Za wszystkie modlitwy, ofiary, prace i posługi wykonane w minionym tygodniu na rzecz naszej parafii – serdeczne dzięki. Dziękujemy za wszystkie zamawiane intencje Mszy św. oraz za dary na stół plebanijny.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.