Aktualności

Szlachetna prostota

Pod koniec maja wspomniałem w ogłoszeniach, że z renowacji wrócił do nas kielich mszalny i patena, które najprawdopodobniej towarzyszyły naszej wspólnocie parafialnej od samego początku. Od kilku lat stał nieużywany, ze względu na bardzo zły stan wizualny. 

Kielich pochodzi ze znanej przedwojennej wrocławskiej pracowni złotniczej Ericha Adolfa. Kształcił się jako grawier w firmie Juliusa Lemora, w 1912 roku zdał egzamin mistrzowski. Najpierw pracował jako mistrz w warsztacie napraw i renowacji J. Hoeptner & Co, a od 1925 we Wrocławiu, od 1928 warsztat jego mieścił się w kamienicy przy Ritterplatz 3. Należał do stowarzyszenia niemieckich złotników Spechhof, od 1933 do Cechu Złotnictwa i Srebrnictwa Wrocław, gdzie pełnił funkcje starszego cechu. Jego firma reklamowała się jako warsztat wykonujący przedmioty kultu, naczynia liturgiczne według własnych projektów oraz jako wykonujący naprawy i reparacje złoceniem ogniowym i srebrzeniem (oficjalna nazwa zakładu: KIRCHEN - EINRICHTUNGEN UND KIRCHENGERATE, ERICH ADOLF, RITTERPLATZ 3). Wydawał katalogi złotnicze, brał udział w licznych wystawach sztuki sakralnej, głównie w Berlinie. Do najważniejszych jego prac należą wyposażenie kaplicy sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, ołtarz główny w kościele św. Zygmunta oraz ołtarz główny w kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu, drzwiczki do tabernakulum, krucyfiks, komplet sześciu świeczników do kościoła śś. Eita, Modesta i Kresencji w Pietrowicach Wielkich. Wrocławscy franciszkanie posiadają monstrancje, złocony kielich i krzyż z jego warsztatu. Jego dzieła z jednej strony nawiązują do stylów dawnych, z drugiej operują formami modernistycznymi przy zachowaniu obecnych wciąż motywów secesyjnych. (źródło informacji)

Renowacji naszego kielicha podjęła się pracownia złotnicza Państwa Żebrowskich z Raciborza. 

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających kielich przed i po renowacji. 

Dziękujemy rodzinie, która zasponsorowała prace.

beforebefore 2

After

After 2

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.