Chcemy ochrzcić dziecko

Zgłoszenie dziecka do Chrztu św.

Bardzo cieszymy się, że zdecydowali Państwo o Chrzcie swojego dziecka. Po darze życia naturalnego, chcecie bowiem dać swojemu dziecku dar życia wiecznego. Cieszymy się, tym bardziej że jako wspólnota parafialna będziemy mogli uczestniczyć w tej ważnej dla Was chwili.

Poniżej kilka informacji nt. Chrztu świętego udzielanego w naszej parafii, a także formularz, w którym prosimy o podanie wszystkich danych potrzebnych do późniejszego wpisu dziecka do księgi metrykalnej. 

Kiedy udzielamy Chrztu św. w naszej parafii?

Sakramentu Chrztu udzielamy zwykle w niedzielę - dzień, który jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W pierwszą niedzielę miesiąca udzielamy Chrztu w czasie Mszy św. o godz. 12.00, w pozostałe niedziele miesiąca - po Mszy św. o godz. 12.00.

Ewentualne inne terminy - po uzgodnieniu z księdzem proboszczem 

Kto może być chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może osoba

 • ochrzczona,
 • która przyjęła już sakrament bierzmowania,
 • wierząca i praktykująca,
 • nie żyjąca w konkubinacie lub powszechnie znanym grzechu.

Te warunki stawia Chrzestnym wspólnota Kościoła, widząc w nich osoby, które będą pomagać Wam w chrześcijańskim wychowaniu Waszego Dziecka. 

Dopuszcza się sytuację, w której dziecko będzie miało tylko jednego chrzestnego. Nie może jednak być tak, że dziecko będzie miało dwóch ojców, albo dwie matki chrzestne.

Jeśli wybrani przez Państwa rodzice chrzestni nie należą do naszej parafii, prosimy by dostarczyli zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą pełnić tę odpowiedzialną funkcję.

W sytuacjach wyjątkowych świadkiem Chrztu św. może być jedynie chrześcijanin niekatolik.

Nauka przedchrzcielna

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00 (nawet jeśli nie było ogłaszane w niedzielę wcześniejszą) odbywa się nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, dzieci, które w najbliższym czasie przyjmą Chrzest. To spotkanie jest okazją do dobrego przygotowania się i zrozumienia tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Chrzest Święty, jakie łaski w nim otrzymujemy i jakie zobowiązania z niego dla każdego ochrzczonego wynikają.

Zapraszamy na to spotkanie przede wszystkim rodziców dziecka, a także jeśli to tylko możliwe (ze względu na dojazd itp.) także przyszłych rodziców chrzestnych. Jest to także okazja do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji itp., zadania rodzących się w związku z Chrztem dziecka pytań.

Chrzestni mogą odbyć naukę również w swojej parafii zamieszkania.

Terminy nauk przedchchrzcielnych w roku 2023 i 2024: 

 • 07/10/2023
 • 04/11/2023
 • 02/12/2023
 • 06/01/2024
 • 03/02/2024
 • 02/03/2024
 • 06/04/2024
 • 04/05/2024
 • 01/06/2024
 • 06/07/2024
 • 03/08/2024
 • 07/09/2024
 • 05/10/2024
 • 09/11/2024
 • 07/12/2024

Formularz zgłoszenia dziecka

Prosimy o jego dokładne wypełnienie, a następnie zgłoszenie się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. 
Prosimy również o zgłaszanie dziecka do Chrztu najpóźniej miesiąc przed planowaną datą uroczystości.

Uwaga! Przyjęcie zgłoszenia potwierdza informacja o tym, która pojawi się poniżej oraz wiadomość e-mail wysłana na podany w formularzu adres. 
Jeśli nie otrzymali Państwo maila - bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości folderu SPAM
Czasem zdarzają się trudności z wypełnieniem formularza - proponujemy zmienić przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie.


 

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego i będą wykorzystane wyłącznie w związku z przygotowaniem do sakramentu Chrztu św., oraz wpisane do księgi metrykalnej.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.