Ministranci

Zbiórki Ministrantów:

Spotkania formacyjne dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00.
Podczas tych spotkań nasi ministranci przechodzą szkołę Bożego Słowa, modlitwy oraz uczą się pięknej służby liturgicznej. Planowana jest służba dla ministrantów zgodnie z ich możliwościami czasowymi. Zazwyczaj nasi ministranci przychodzą na służbę w każdy czwartek – Msza szkolna – oraz w dowolnie wybrany termin od poniedziałku do piątku.

Nasi Ministranci.

1. Czech Kamil
2. Czech Łukasz
3. Grund Marcin
4. Gruner Kacper
5. Hermanza Adrian
6. Hermanza Patryk
7. Komor Dawid
8. Kula Dawid
9. Meja Łukasz
10. Meja Marcin
11. Ofczorz Dominik
12. Podstawa Szymon
13. Rzotki Karol
14. Sikorski Jan
15. Sikorski Stanisław
16. Sorowka Sebastian
17. Szymański Adam
18. Waldera Rafał
19. Zdzuj Marek

Kandydaci na ministrantów
1. Fikus Karol
2. Jarosz Kacper
3. Koj Mateusz
4. Laksy Jakub
5. Wieczorek Paweł

Plan Służby Ministrantów – do pobrania

Dekalog Ministrantów

1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Rozwija w sobie Życie Boże.
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Poznaje liturgię i żyje nią.
6. Modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem, bratem i kolegą.
8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Opolu - Gosławicach

ul. Wiejska 101
45-240 Opole
tel. 77 402 79 35
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że strona używa plików cookie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka WNMP z siedzibą przy ul. Wiejskiej 101 w Opolu, reprezentowana przez ks. Marcina Cytryckiego, proboszcza parafii.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia WNMP w Opolu Gosławicach oraz Redaktor Strony. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii WNMP w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.